IP của bạn là: 172.70.135.40

web = https://vattudiennhe.vn/san-pham/vat-tu-dien-nhe/2132-day-cap-am-thanh-alantek-18awg-1-pair-301-ci9401-0500.htm Dây cáp âm thanh ALANTEK 18AWG, 1 Pair 301-CI9401-0500